top of page

EVENTYR

maxresdefault.jpg

Dette året ønsker vi barna inn i den fantastiske, spennende og magiske verden som finnes i eventyrene.

Muntlige fortellinger har dyp historisk og kulturell betydning på grunn av dens rolle i menneskers historie. Eventyr og andre fortellinger var måten man overførte kunnskap, verdier og holdninger til neste generasjon. Spennende historier fortalt over bålet styrket identiteter og skapte tilhørighet og fellesskap. Denne tradisjonen og kompetansen har vi lyst til å videreføre for barna dette året. Vi skal leke oss med eksisterende eventyr, bli kjent med skikkelser som trollet, Espen, ulven og bukkene. 

I tillegg skal alle de ansatte skape sin helt unike eventyrskikkelse, som skal leve i barnehagen hele året. Denne karakteren skal vi utvikle videre gjennom året, og barna skal bli godt kjent med de. Disse karakterene skal vi bruke for å skape spenning, magi og humor i hverdagen og i pedagogiske prosjekter. 

For å sette scene for det magiske og spennende, skal vi ta i bruk naturen og skogen vår. Naturen er allerede magisk og spennende for barna, og de er ikke vanskelige å overtale om man synes man hørte et troll i nærheten. Barnas iboende vilje og ønske om at verden er magisk og ukjent, gjør eventyr og skogen til en ypperlig kombinasjon. 

Målet vårt er at barna skal oppleve magien i naturen. Den samme magien som var utgangspunktet for mange av eventyrene og skikkelsene vi kjenner i dag. 

bottom of page