top of page

Meg selv i verden

20210820_105959.jpg

"Jeg skal bli kjent med meg selv, og få kunnskaper om og erfaringer med samfunnet og verden rundt meg". 

Årets prosjektarbeid skal ta utgangspunkt i oss selv. Vi skal begynne med å bli kjent med oss selv, våre egne kropper, tanker og følelser. Hvordan ser vi ut, og hvordan er våre kropper satt sammen? Er vi helt like, eller helt ulike? Vi må undersøke våre egne tanker, både de gode og vonde. Kan vi finne ut i hvilke situasjoner de forskjellige tankene kommer, og kan vi gjøre noe for å endre dette? Vi må undersøke alle våre følelser, og hva disse gjør med oss. Er det noen følelser som ikke er lov?

 

Progresjon vil være et sentralt begrep i dette arbeidet. De minste av oss vil fokusere på det nærmeste, mens vi flytter blikket lengre og lengre utover ettersom vi blir eldre. Det nærmeste for oss er oss selv, vår familie og der vi bor. Etter det komme nærmiljøet i skogen og på Revetal, før vi kan bevege oss enda lengre ut i verden. Progresjon definerer vi her som videreutvikling. Prosjektet bygger videre på barnas erfaringer, opplevelser og kunnskap, slik at nye erfaringer, opplevelser og kunnskaper blir dypere, rikere og mer nyansert.

 

For å hjelpe oss gjennom denne reisen får vi hjelp av en togkonduktør. Togkonduktøren skal besøke alle gruppene og hjelpe oss på veien til å bli kjent med oss selv og vår plass i samfunnet vi lever i. 

bottom of page