top of page

VÅRE VERDIER

ÅPENHET
SAMARBEID
ANERKJENNELSE
VARM TILSTEDEVÆRELSE

BARNEHAGENS VERDISYN

I vår barnehage har vi utarbeidet 4 verdisyn som skal være rettesnorer for vårt arbeid i barnehagen. Disse verdiene er jobbet frem gjennom "verdisirkelen" som er en metode som brukes til å finne ut hvilke verdier som er til stedet i personalgruppa når vi fungerer på vårt beste. (Bugge-Hansen, Hauger, Paulsen, 2017)

Hos oss møter vi barn med åpenhet og anerkjennelse for den de er. De to verdiene viser seg blant annet gjennom at vi viser omsorg, er til stede og hjelper hvert enkelt barn til å bli trygge på seg selv, på personalet pg på hele barnegruppa. Vi har tro på at barn som tør å vise følelser som glede, sinne eller tristhet i barnehagen er trygge barn. 

Gjennom verdien "samarbeid" og "varm tilstedeværelse" er vi opptatt av at vi møter hverandre på en positiv måte ved å vise takknemlighet og å sette pris på hverandre. Vi skaper et felles språk gjennom arbeidet med SMART oppvekst for det som skjer mellom oss, og bygger på enkeltes styrker og gode egenskaper. Vi har fokus på at alle kan, og alle mestrer. Alle kan ikke de samme tingene, men alle kan mestre noe i sin hverdag. Vi kan mestre nye ting med riktig støtte og tilrettelegging. 

Dette er tankesettet og verdiene vi jobber etter som rettesnor i alle hverdagssituasjoner og i andre pedagogiske aktiviteter.

bottom of page