top of page

VÅRE VERDIER

ÅPENHET
SAMARBEID
ANERKJENNELSE
VARM TILSTEDEVÆRELSE

VÅRT VERDISYN

Hos oss møter vi barn med åpenhet og anerkjennelse for den de er. Vi viser omsorg og hjelper hvert enkelt barn til å bli trygge på seg selv og hele barnegruppa. Dette gjør vi ved å være varmt tilstede for barna i hverdagen. Det er lov å vise følelser; vise at man er glad, sint og lei seg. Vi samarbeider og møter hverandre på en positiv måte ved å hilse, takke og be om hjelp på en hyggelig måte. Gjennom arbeidet med SMART skaper vi et felles språk for det som skjer mellom oss, og bygger på den enkeltes styrker og gode egenskaper.

«Mennesker er fornuftige vesener med fri vilje og positive iboende muligheter til egenutvikling» (Gunnestad, 2007). Dette er slik vi ser på menneskene i vår barnehage. Vi er selvstendige individer, som utvikles og lærer i samspill med andre mennesker. Meningsfull læring skjer i samspill med omgivelsene, andre mennesker og riktig motivasjon.

Viktige motivasjonsfaktorer for læring ser vi som nysgjerrighet, interesse, skapertrang og vilje til å skape mening av verden rundt oss (Gunnestad, 2007). Vi arbeider derfor mot å øke disse faktorene, istedet for å fokusere på akkurat hva vi lærer. På denne måten ønsker vi å skape læringsglede hos alle i barnehagen. Alle kan og alle mestrer. Dette gjelder også barna i barnehagen. Alle kan ikke gjøre det samme, men alle kan mestre noe i hverdagen sin. Vi kan mestre nye ting, med riktig støtte og tilrettelegging. Dette er tankesettet vi jobber etter i alle hverdagssituasjoner og andre pedagogiske aktiviteter.

Barnehagens rolle i samfunnet er å samarbeide med hjemmet rundt barnets oppdragelse og danning.

bottom of page