top of page

SMART

SMART oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker (AI) kombinert med systematisk
trening på sosial kompetanse (ART)
(Fra Re kommunes plan for SMART oppvekst)

VÅR JOBBING MED SMART OPPVEKST

Vi griper stadig barna på «fersken» i å gjøre noe bra. Det vil si at barna får positive tilbakemeldinger når de gjør noe bra, som f.eks. å hjelpe hverandre, samarbeide, vise omsorg osv. Vi må kjenne barna godt for å vite hva vi skal rose for. En som klatrer to trinn i ribbeveggen kan være kjempemodig, mens en annen klatrer til toppen hver gang og hopper ned på tjukkasen, som den største selvfølge. For en annen kan det være mot og endelig kunne løfte blikket og si hei til en annen på morgenen. Vi starter med en enkel innføring av karakteregenskapene med de minste. Vi har en progresjon i de ulike gruppene, fram til førskolealder. Ved innføring av karakteregenskapene bruker vi ulike metoder, som for eksempel: enkle rollespill hentet fra kjente situasjoner for barna, historier fra SMART oppvekstboka, synliggjøring ved bilder og griper barna på fersken i å gjøre noe bra.

MÅNEDENS EGENSKAP

I barnehageåret 2022/23 har vi startet et prøveprosjekt der vi har enda større fokus på månedens egenskap. 
For å få til dette har vi satt av bestemte datoer der ny egenskap skal bli presentert på en spennende måte.

Målet er at vi skal bli inspirert til videre arbeid med den nye egenskapen, og styrken ved å arbeide slik er at alle i hele barnehagen vet hva egenskapen betyr.


 

Ansvarsbevissthet.jpg
bottom of page