top of page
236199408_2945665379040870_5522514028690931382_n

RAMNES PRIVATE BARNEHAGE

Vi har tilbud til barn i alderen 0 - 6 år. Barnegruppene er delt etter alder.

Speiderne er en gruppe med barn fra 0-2 år, som har et eget rom tilrettelagt for seg. 
Gjøglerne er en gruppe med barn fra 2-3 år. Denne gruppa er også endel skjermet i starten av barnehageåret. Baglerne er en gruppe med barn fra 3-4 år. Ridderne er en gruppe med barn fra 4-5 år. Baglerne og Ridderne disponerer ulike verkstedrom etter ønsker og behov. Lavvo`n brukes daglig av de ulike gruppene. Vi deler ofte gruppene i mindre grupper, for at vi skal få god ro til leken og prosjektene våre. Vi bruker da de ulike verkstedrommene, lavvon, uteplassen og går på tur.

 

Vi er opptatt av at barna skal være med å påvirke hverdagen sin. Vi observerer og snakker med barna om deres interesser. Vi følger opp barnas fokus og inspirerer og støtter barna til videre arbeid med et "forskningsprosjekt" eller et tema som barna er opptatt av. Disse kan pågå i noen timer eller mange uker. Vi bruker forming, musikk, data, drama, etc. i gjennomføringen og vi dokumenterer mye av dette ved hjelp av foto, skriftlig vurdering, utstillinger og lignende.

 

Vi oppmuntrer og støtter barna til å ta egne valg. Barna får prøve selv og gjøre seg erfaringer. Vi gir barna utfordringer som de kan klare selv, slik at de opplever mestringsglede.


Barnehagen har bestemt seg for å gå dypere inn i vår lokale historie. Derfor er "Slaget på Re" et tema vi arbeider mye med. Dette vil pågå over flere år med ulike innfallsvinkler. 
 

Vi bruker AI som en ledelsesmetode i barnehagen. AI: Appericiative:  å verdsette / legge merke til det beste,  Inquiry: undersøke / oppdage gjennom å stille spørsmål. Vi ser etter det enkelte barnets og voksnes styrker, verdsetter og bygger videre på disse. Målet med metoden er å skape entusiasme hos barn og voksne.

Vi gir barna og hverandre adferdsspesifikk ros og tilbakemeldinger, noe som gjør at den positive handlingen gjentas.

 
Åpningstid /ferier/høytider : 
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07:00 - 16:45
Barnehagen holder stengt uke 29 og 30 i fellesferien. 
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00. 
Jul- og nyttårsaften er barnehagen stengt

 

Planleggingsdager : 
Barnehagen er stengt inntil 5 virkedager for planlegging .

bottom of page