top of page

FYSISK MILJØ

Her i barnehagen skal rommene innby til lek som i inviterer gjester til selskap. Når et barn står og ser inn i et rom skal rommet rope "kom og lek". Det skal gi oss inspirasjon til god og utviklende lek, og det skal føre oss sammen gjennom samtaler og felles undring. Malcolm Ross skriver at; "impulsen må være såpass interessant eller skjellsettende at den fungerer som startmotor for undersøkelse, utrrykks-lyst og videre bearbeiding hos barna" (Hansson, 2016)

Vi har jobbet mye med å utvikle det fysiske miljøet i barnehagen. Vi omtaler gjerne lekerommene som "den tredje pedagog" (De voksne, barna og det fysiske miljøet). Med dette mener vi at det fysiske miljøet skal fremme det pedagogiske arbeidet. Hele rommet skal oppmuntre ti nysgjerrighet, kreativitet, lek og læring. Rommene er tilrettelagt for barna slik at de skal se hva som finnes. Leker og aktivitetsmaterialer er i barnas høyde slik at de ser hva som tilbys, og stoler og bord er i barnas høyde. Lekematerialer ligger også sortert i kasser. eller bokser. Ved å jobbe slik får vi selvstendige barn som har mulighet til selv å ta initiativ. 

Mer om vårt arbeid med fysisk miljø finnes i vår årsplan. 

bottom of page