top of page

Som en forlengelse av vårt arbeid med læringsmiljø, der vi fokuserte på mobbing og relasjonsarbeid, velger vi nå å sette fokus på fysisk miljø. Der vi tidligere har hatt fokus på det usynlige miljøet, som holdninger til og perspektiver på barn og læring, blir det nå et større fokus på det synlige miljøet (Krogstad, Hansen, Høyland & Moser, 2012, s. 13). Det vi definerer som det fysiske miljøet i vår målsetning, omhandler både inne- og utemiljø, skogen og resten av nærmiljøet.

Inspirasjon er en viktig del av barnehagens mandat, og er et sentralt begrep i alt vi gjør i barnehagen. Gjennom måten vi handler, planlegger og organiserer, skal vi inspirere barn til å utvikle seg gjennom lek og andre aktiviteter (UD, 2017). Våre omgivelser påvirker oss, så der et miljø kan inspirere til god og utviklende lek, spennende samtaler og felles undring, må vi også tenke oss at noen miljøer har motsatt effekt. Vårt mål i dette arbeidet er å skape mange små «verdener» som barna kan gå inn i, og leve seg inn gjennom forskjellige sanseinntrykk. Vi vil skape verdener som aktivt inspirerer barna. Med dette mener vi et fysisk miljø som aktivt kommuniserer med oss, der vi er mottakere.

FYSISK MILJØ

bottom of page