top of page
VÅRT PEDAGOGISK GRUNNSYN

Mennesker er fornuftige vesener med en fri vilje og positive iboende muligheter til egenutvikling (Gunnestad, 2007). Dette er slik vi ser barna og voksne i vår barnehage. Vi er selvstendige og sosiale individer, som utvikles og lærer i samspill med andre mennesker. Ingen meningsfull læring skjer i et tomrom, men i samspill med omgivelsene eller andre mennesker. Vi har et enormt potensiale for læring, men denne læringen avhenger ofte av riktig motivasjon. Viktige motivasjonsfaktorer for læring ser vi som nyskjerrighet, interesse, skapertrang og vilje til å skape mening av verden rundt oss (Gunnestad, 2007). Vi arbeider derfor mot å øke disse faktorene, istedet for å fokusrer på akkurat hva vi lærer. På denne måten ønsker vi å skape læringsglede hos alle i barnehagen. 

 

Alle kan og alle mestrer. Dette gjelder også barna i barnehagen. Alle kan ikke gjøre det samme, men alle kan mestre noe i hverdagen sin. Vi kan mestre nye ting, med riktig støtte og tilrettelegging. Dette er tankesettet vi jobber etter i alle hverdagssituasjoner og andre pedagogiske aktiviteter. 

 

Barnehagens rolle i samfunnet er å samarbeide med hjemmet rundt barnets oppdragelse og danning. 

FYSISK MILJØ

Vårt mål for neste år er: "Vi skal skape et levende og inspirerende fysisk miljø sammen med barna."

SMART

SMART oppvekst er en anerkjennende grunnholdning med fokus på styrker (AI) kombinert med systematisk trening på sosial kompetanse (ART)

bottom of page