top of page
240171080_1527322574273135_4531800357634089663_n.jpg
VÅRT PEDAGOGISK GRUNNSYN

Mennesker er fornuftige vesener med en fri vilje og positive iboende muligheter til egenutvikling (Gunnestad, 2007). Dette er slik vi ser barna og voksne i vår barnehage. Vi er selvstendige og sosiale individer, som utvikles og lærer i samspill med andre mennesker. Ingen meningsfull læring skjer i et tomrom, men i samspill med omgivelsene eller andre mennesker. Vi har et enormt potensiale for læring, men denne læringen avhenger ofte av riktig motivasjon. Viktige motivasjonsfaktorer for læring ser vi som nyskjerrighet, interesse, skapertrang og vilje til å skape mening av verden rundt oss (Gunnestad, 2007). Vi arbeider derfor mot å øke disse faktorene, istedet for å fokusrer på akkurat hva vi lærer. På denne måten ønsker vi å skape læringsglede hos alle i barnehagen. 

 

Alle kan og alle mestrer. Dette gjelder også barna i barnehagen. Alle kan ikke gjøre det samme, men alle kan mestre noe i hverdagen sin. Vi kan mestre nye ting, med riktig støtte og tilrettelegging. Dette er tankesettet vi jobber etter i alle hverdagssituasjoner og andre pedagogiske aktiviteter. 

 

Barnehagens rolle i samfunnet er å samarbeide med hjemmet rundt barnets oppdragelse og danning. 

bottom of page