PRISER

PRISER

100% plass med aksjer - 3130,-

uten aksjer - 3230,-

80% plass med aksjer - 2755,-

uten aksjer - 2845,-

60% plass med aksjer - 2065,-

uten aksjer - 2135,-

50% plass med aksjer - 1725,-

uten aksjer - 1780,-

SØSKENMODERASJON

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre.

For deltidsplasser er prisene inklusive 10% administrasjonsgebyr

MAT I BARNEHAGEN

Barnehagen tilbyr gode og sunne matopplevelser for barna våre gjennom hele dagen. Kostnader til å dekke innkjøpte råvarer skal dekkes av foreldre.

100% plass - 300,- pr mnd

80% plass - 240,- pr mnd

60% plass - 180,- pr mnd

50% plass - 150,- pr mnd