PRISER

PRISER

100% plass med aksjer - 2950,-

uten aksjer - 3050,-

80% plass med aksjer - 2595,-

uten aksjer - 2685,-

60% plass med aksjer - 1945,-

uten aksjer - 2015,-

50% plass med aksjer - 1625,-

uten aksjer - 1680,-

SØSKENMODERASJON

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre.

For deltidsplasser er prisene inklusive 10% administrasjonsgebyr

MAT I BARNEHAGEN

Barnehagen tilbyr gode og sunne matopplevelser for barna våre gjennom hele dagen. Kostnader til å dekke innkjøpte råvarer skal dekkes av foreldre.

100% plass - 300,- pr mnd

80% plass - 240,- pr mnd

60% plass - 180,- pr mnd

50% plass - 150,- pr mnd