PRISER

PRISER

100% plass med aksjer - 3135,-

uten aksjer - 3035,-

80% plass med aksjer - 2670,-

uten aksjer - 2760,-

60% plass med aksjer - 2005,-

uten aksjer - 2070,-

50% plass med aksjer - 1670,-

uten aksjer - 1725,-

SØSKENMODERASJON

Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nr. to, og 50% for barn nr. tre.

For deltidsplasser er prisene inklusive 10% administrasjonsgebyr

MAT I BARNEHAGEN

Barnehagen tilbyr gode og sunne matopplevelser for barna våre gjennom hele dagen. Kostnader til å dekke innkjøpte råvarer skal dekkes av foreldre.

100% plass - 300,- pr mnd

80% plass - 240,- pr mnd

60% plass - 180,- pr mnd

50% plass - 150,- pr mnd

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© Copyright 2017 av Ramnes Private Barnehage AS

Kontakt oss

Tel: 33 39 67 64

Email: post@ramnesprivatebarnehage.no

Addresse

Berganveien 41,

3175 Ramnes