grillhytta

grillhytta

Forside_1000.JPG

Velkommen til
Ramnes Private
Barnehage AS

Velkommen til en naturnær barnehage, som ligger i skogkanten i Bergsåsen i Ramnes.
Vi er en fire avdelings barnehage med spennende og tilrettelagte funksjonsrom, lavvo, grillhytte og
flotte turplasser i umiddelbar nærhet. 

Vi er en privat foreldreeid barnehage, som har fokus på Smart oppvekst både i arbeid med barn, foreldre og mellom ansatte.

Smitteveileder for barnehage

For å begrense smitte og gjøre åpning av barnehager forsvarlig, er det nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen

  2. God hygiene

  3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Flytskjema for når barn skal holdes hjemme finner du her:

eBarnehage

Her finner du en brukerveiledning for eBarnehage.

Last ned

Last ned vår årsplan

Her er vår årsplan for året 2020/2021.

PDF

Last ned våre
vedtekter

Her er våre gjeldende vedtekter