top of page

Hva har skjedd med Mamma Mø?!?

Å nei!! Mamma Mø har slått seg. Hun har fått en stor kul i hodet og et svært plaster på magen. Gjøglerne skal begynne på boka «Mamma Mø slår seg». Da får vi vite hva som har skjedd.


bottom of page