top of page
Nylige poster

En død mus

På morgenen i dag fant noen av baglerne en død mus. Hvorfor var den død mon tro? Et forslag var at det må være en jeger som har gjort det. Og da kunne det ikke være andre enn Mikkel rev som hadde gjort det. Vi ble raskt enige om at den måtte begraves. Vi fant et passende sted og begynte å grave. "Vi må grave helt ned til lavaen" påsto en. "Nei, det kan vi ikke for da vil den synke ned!" Svarte en annen. Dermed gravde vi et helt passe hull. Etter musa ble dekket av jord sang vi bæ bæ lille lam for den.


Vi fikk snakket om hvilke dyr som er musejegere, og det var ugler og rever. "Barnehagen skal bidra til at (...) barna lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen." (Rammeplan for barnehager)
bottom of page