top of page

POSITIVE TANKER


Førskolegruppa på Ridderne i dag var en oppvekker for oss voksne i barnehagen. Vi hadde planlagt en aktivitet, som vi trodde kunne bli for utfordrende for Ridderne. Der tok vi feil!

I dag skulle barna sitte sammen to og to, og tenke på noe positivt, hyggelig, snilt og/eller imponerende den andre hadde gjort. Deretter skulle dette deles med hverandre, si hvorfor dette var en god ting og hvordan dette, eventuelt, føltes for den andre. Etterpå skulle man vise takknemlighet for det den andre sa. Helt til slutt kunne man dele sin historie med resten av gruppa, om man hadde lyst til det.

En krevende oppgave! En oppgave de voksne i barnehagen har gjennomført flere ganger og følt på kroppen. Barna tok det med stormende skritt!

«Morten, jeg synes det var fint når du hjalp meg med å bygge det huset på Ridderrommet»

Med støtte og veiledning fra de voksne som satt i nærheten, kunne vi utforske litt og hjelpe til å utbrodere barnas utsagn.

«Hva var det som var fint med det?»

«For det var vanskelig, og det ble lettere når han hjalp»

Det er mye som er både utfordrende, imponerende og givende i det barna presterte på førskolegruppa i dag. Selv om det ikke burde være slik, kan det være krevende å snakke slik om en annen i en slik intim situasjon. Det er ekstremt givende å trene på et slikt positivt tankesett om mennesker rundt oss, og få lov til å vise takknemlighet for det i etterkant. Men ikke minst er det mektig imponerende hvordan barna tok denne utfordringen på alvor, kom med ærlige, ektefølte og positive historier til hverandre. Det motet barna viste i hvordan vi kan snakke hverandre opp, må vi gjøre alt for at de tar med seg videre. Positive tanker avler positive tanker. Dette er et viktig poeng å ta med seg, når vi skal jobbe mot en robust psykisk helse som skal tåle mye gjennom livet.

bottom of page