Baglerne

baglerne_tekst

Vi er en gjeng med ivrige og engasjerte barn, i 3-4 års alderen. Vårt baserom er rolleleksrommet, her samles vi om morgenen før vi deler oss i mindre grupper. 

Vi deler gruppa mest mulig, slik at barnegruppa ikke er for stor. Dette gjør vi for å skape ro rundt leken og  aktivitetene med barna. Barna får bedre plass til å boltre seg på, lydnivået blir lavere, engasjoementet større og det blir knyttet sterkere vennskapsbånd. Disse gruppene blir bestemt på ulike måter, noe voksenstyrt og noe utifra barnas ønsker. Vi har også noen fastsatte grupper gjennom hele året, bl.a aldershomogene grupper og "vrimledtid" på tver av avdelingene.

Tema og prosjektarbeid starter ofte utfra barnas interesser. Vi prøver å fange hva de er opptatt av og "forske" videre sammen med barna. Vi oppmuntrer og støtter barna slik at vi sammen kan finne ut mer om temaet.

 

Gjennom uka har vi noen faste aktiviteter. En dag i uka går hele gruppa tidlig ut, til uteplassen vår i skogen, der vi har et flott lekeområde med bålplass og lavvo. Området er rett ovenfor barnehagen. Her får barna jakte på småkryp, leke med tau i trærne, "fjellklatring", spikking, matlaging på bål, lesestunder på saueskinn.

 

En dag i uka har vi ART-samling. Da tar vi for oss månedens karakteregenskap. Vi tar for oss ulike sosiale ferdigheter , slik at barna får større forståelse for hva karakteregenskapen innebærer. Vi bruker ulike metoder for å belyse forskjellinge sosiale ferdigheter, bl.a ved samtale og rollespill.

 

Hver uke velger vi "ukas Bagler". Dette er en fin måte å fremheve enkelt barnet på.

Vi finner barnets styrker og fremhever og bruker disse spesiet i denne uka barnet er ukas Bagler.

 

Vi på Baglergruppa er opptatt av å skape forutsigbare, men innholdsrike hverdager. Vi gir barna rom for undrende og kreativ lek og gi barna god kjennskap til bruk av naturen. Dette krever trygge, lekende og engasjerte voksne.....og det vil vi være!

Logg inn